top of page

Hizmetlerimiz

 

 • Teknik Altyapı Proje, Müşavirlik ve Kontrolluk Hizmetleri

  • İçmesuyu Arıtma Tesisleri Projelendirilmesi

  • Atıksu Arıtma Tesileri Projelendirilmesi ve Kontrolluğu

  • Atıksu ve Yağmursuyu Drenajı Projelendirilmesi

  • İsale Hatları Projelendirilmesi

  • Sulama Drenaj Sistemleri Projelendirilmesi

  • Su Kaynakları Projelendirilmesi

  • Katıatık Depolama Projeleri

  • Tarımsal Ekonomi Yapıları Projelendirilmesi ve Kontrolluğu

  • Su Alma Yapıları Projelendirilmesi ve Kontrolluğu

 

 • Mastır Planlama ve Fizibilite Çalışmaları

  • İçmesuyu ve Kullanma Suyu Tesisleri

  • Atıksu Sistemleri

  • Havza Planlaması

bottom of page